27 september 2013

100 foreldreløse får hjelp til skolegang


Møterommet på « Centre d’Ecoute » (aids-senteret) var i det minste laget da man lørdag den 21. september skulle gjennomføre overrekkelsessemonien av skolemateriell til prosjektet ”Støtte til hiv/aids rammede barn” som er finansiert av NMS via OSEELC (kirkas helseavdeling).

Flere personer av høy rang kom for å kaste glans over arrangementet. Dr Simon Aroga, direktør av OSEELC var tilstede, sammen med EELCs generalsekretær, sjefen for sosialtjensten i Ngaoundere, oversykepleieren ved sykehuset i Ngaoundere og 100 foreldreløse barn og deres familier/fosterfamilier.  

Sang- og teatergruppa Caravane Mobile underholdt med sang, musikk og danser, og gjennom pedagogiske sketjer formidlet de et budskap om optimisme og nødvendigheten av å fortsette arbeidet mot hiv/aids og stigmatisering av hiv-positive. Og ikke minst; mist ikke motet.

Begivenheten fikk også mediadekning gjennom CRTV Adamaoua (regional tv/radio) og gjennom kirkas egen radiostasjon Sawtou-linjiila.

I tillegg til barn rammet av hiv/aids har man i år også inkludert  12 barn fra spedalskekolonien Foubarka. Dette er gjort for å hjelpe disse barna som er i en utsatt posisjon, i håp om at de skal få en helhetlig hjelp til å komme seg videre i livet. (Dette er barnebarn av beborene på spedalskekolonien, men som blir tvunget til å bo på kolonien fordi deres foreldrene må hjelpe besteforeldrene som er syke og gamle).

Sermonien bar preg av både høytidlighet og festlighet da de 100 barna fikk overrakt hver sin pakke med bøker, notatbøker, penner og blyanter.

Direktøren for OSEELC takket i sin tale NMS for den kjærlighet giverne til NMS viser gjennom sine gaver til de som ellers ikke ville kunne gått på skole. Han takket også prosjektgruppa som under ledelsen av Remi Kalnime, jobber natt og dag for å oppnå de forventede resultatene i dette prosjektet i det kommende skoleåret.

Den store utfordringen vil nå være å følge opp alle ledd i dette prosjektet slik at barna får en helhetlig oppfølging. Det vil si både når det gjelder skole, helse, sosialt og fremfor alt åndelig. 

Utfordringene er mange, men med Guds hjelp vil vi lykkes. Vær med å be for oss i dette prosjektet.

(Teksten er skrevet av prosjektkoordinatør Remi Kalnime og oversatt av Sandra Bischler)


Vil du være med å støtte prosjektet "Støtte til barn rammet av hiv/aids" kan du klikke her.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar