03 september 2013

Ny blogg med nyheter fra Kamerun

Vi vil med denne hjemmesiden prøve å samle aktuell informasjon fra NMS sitt arbeid i Kamerun på ett sted. Inntil nå har det vært opp til hver enkelt misjonær, om man vil bruke internett på denne måten til å spre nyheter om det vi er med på i kirka og fra hverdagen i Kamerun. Det vil vi fortsette med.

Samtidig vil vi her samle stoff som har med misjonsarbeidet å gjøre, og som er av allmenn-misjons-interessant karakter. Noen ganger kan det være i form av en link til de private sidene, andre ganger som egne artikler. Håper at dette blir mer enn en god ide. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar