03 september 2013

Nye biskoper i EELCI helga har det vært markering av at Église Évangelique Lutherienne au Cameroun (EELC) har fått ny biskop og ny assisterende biskop. Mer om helgas festligheter kan leses ved å følge lenkene under.

Bischlers innlegg
Nyhamns bispehelg


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar