17 oktober 2013

Espace Jeunes 8. utgave

Ungdom og seksualitet

Dette var tema på ungdomsgudstjenesten sist søndag. Et spennede og utfordrende tema. På forhånd var det mulig å skrive spørsmål om dette tema. Å skulle legge opp en debatt utfra dette tema er utfordrende. For oss var det viktig at det både skulle innehold god og riktig informasjon, moral og etikk rundt tema og ikke minst hva Bibelen sier om dette. Etter 1 time og 30 minutter måtte vi si stopp, og selv da var det mange spørsmål som ennå ikke var besvart. Derfor blir nok dette temaet tatt opp igjen ved en senere anledning i Espace Jeunes. Jeg er glad for at vi kan snakke også om de temaene som ofte er et tabu. Tror det er viktig at også kirka tørr å snakke om dette. Her i Kamerun er også HIV/AIDS et veldig aktuelt tema, og da er det viktig at ungdommene får god og riktig informasjon om dette tema.

På slutten av gudstjenesten hadde bønne- og veiledningsgruppa lagt opp til flere stasjoner der fokus var bønn. En fin måte å avslutte gudstjenesten på.

Engasjert ungdom

Lovsangen er alltid en fest

Blomster som bretter seg ut i vann. Fra bønnestasjonen

Amos har ordet under debatten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar