03 desember 2013

Her kommer bildene...

Her er noen bilder fra de siste ukers hendelser. Først var det Conseil Synodal, kirkens landsstyre som hadde møte. Deretter fulgte innsettelse av biskoper søndag 24. november. Fest i kirka! (Her kan du lese mer om det.) Til slutt var det innsettelse av fire nye prester 1. desember, to av dem kvinner. 

Ny biskop, Ngozo Ruben. 
Ny visebiskop, Telesam Adolphe.
Helt til høyre står generalsekretær i EELC, Hamidou Djoulde.
Begge biskopene etter at den seremonielle delen var over. 
Vår egen generalsekretær, Jeffrey Huseby, var også tilstede. 
Mange var kommet for å være med på begivenheten.
Også plassen utenfor måtte tas i bruk. 
Jeffrey holdt dagens preken.
Fra Conseil Synodal. Representanter fra partnerne
ELCA (USA) og NMS var også tilstede. 


Visebiskop, biskop og leder for Conseil Synodal. 

Fra persteinnsettelsen 1. desember. 
Presentasjon av de fire prestekandidatene. 
Stort presse- og presteoppbud.
Her poserer de nye prestene sammen med sine ektefeller. 
Denne dagen var det biskop fra Den evangelisk-lutherske kirka i
South Dakota som prekte. SD har vennskapsavtale med EELC. 
Lykke til i embetet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar