07 januar 2014

Nyhetsbrev fra prosjektet "Støtte til barn rammet av HIV/AIDS"

Samling for de foreldreløse barna
Møtesalen i "Centre d'écoute" (AIDS-senteret) viste seg å være for liten til å romme alle barna og deres foresatte, da det ble arrangert samling for barna som støttes gjennom prosjektet "Støtte til HIV/AIDS-rammede barn". Møtet ble ledet av evangelisten Emmanuel Atouba fra menigheten Béthanie, og de fremmøtte barna takket Gud og sine foresatte for den oppfølgingen de har fått hjemme og gjennom prosjektet. Videre ble det bedt for alle støttespillerne, sykehuset, kirka og NMS. Et viktig fokus i prosjektet er å rette blikket framover, ikke dvele ved det som skjedde i går. Måtte dette arbeidet bære frukt.


Ei av mødrene i prosjektet og hennes opplevelse
Jeg heter Francisca. Jeg er kommet til denne samlingen sammen med sønnen min Rodrige, og er svært fornøyd med møtene som Remi og hans team har arrangert. For å være helt ærlig, kom jeg hit på grunn av nysgjerrighet, og hadde tenkt at gutten kunne få gå på markedet. Men omgivelsene, menneskene her, alvoret og relevansen i det de underviste barna har ført til at vi har vært med helt til siste dag. Nå når mange av de tidligere støttespillerne trekker seg ut, er det godt å se at det fortsatt finnes mennesker i EELC med et stort hjerte, som bryr seg om de som faller utenfor. I dag reiser jeg fornøyd hjem igjen, beriket både åndelig og sosialt.


Barna bidrar i familiens liv
Prosjektet følger også opp barna der de bor. I forbindelse med hjemmebesøk kan man snakke om tema og problemstillinger som ikke er så lette å ta opp i de månedlige møtene. Til vår store glede, opplever vi at de aller fleste av barna som støttes gjennom prosjektet har det godt der de bor, og at de er med på å bidra i de daglige gjøremålene som oppvask, klesvask, matlaging osv. i sine familier. Men de har også tid til å leke og å gjøre leksene sine. Med en slik holdning kan man komme langt.

Her hjelper Hermine mammaen sin å kutte grønsaker til kveldens middag.

Skole
Det er 100 barn som støttes gjennom det NMS-drevne prosjektet. De går på 37 ulike skoler i Ngaoundéré by og i omkringliggende landsbyer. I løpet av oktober og november 2013 har prosjektlederen reist rundt til alle skolene for å betale for barnas skolegang. Dette gir oss også en god anledning til å få snakke med lærerne og høre hvordan barna lykkes på skolen.


Mål for 2013 og 2014
Som det framgår av disse historiene, dreier ikke dette prosjektet seg kun om å støtte barn i en vanskelig situasjon med økonomiske midler. Man er også opptatt av å gi dem gode verdier og å oppfordre barna til å gjøre en god innsats på skolen, delta hjemme, oppføre seg fint og å holde seg borte fra aktiviteter som ikke er bra for dem. Den som vil reise langt, må stelle fint med hesten sin. Med andre ord: Skal man nå langt, må man leve klokt.

Vil du lese mer eller være med å støtte prosjektet "Støtte til barn rammet av hiv/aids" kan du klikke her.

Tekst og foto: Remi Kalnime, leder for prosjektet.
(Fritt) oversatt av: Åslaug Nyhamn


Etter dette har det også blitt delt ut julegaver til barna som omfattes av prosjektet. Her er noen bilder fra den anledningen:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar